Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztály

 

Klikkelj a fenti képek egyikére  a szakosztály honlapjához!

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRFOLYAM

Tisztelt Szakosztálytagok!

A február 4-re meghirdetett első időpontban a Szakosztály taggyűlése nem volt határozatképes. Ez persze nem volt számunkra meglepetés, mert mint a meghívóban már jeleztük is, előre számítottunk erre.

Az alábbi meghívóban március 4-re meghirdetett megismételt taggyűlés már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Ott megváltoztathatjuk majd Működési Szabályzatunkban a megismételt taggyűlések meghirdetési időpontjára vonatkozó, munkánkat értelmetlenül lassító életszerűtlen formalitást is. Amit jelen eset is indokol, hiszen nélküle mostanra már túl is lehetnénk ezen az - amúgy többek jelzése szerint is tartalmas, - érdekes filatéliai témákkal foglalkozó összejövetelünkön. Ám, ami késik, nem múlik, Czibula Péterrel együtt szeretettel várunk bennetek március 4-én 11 órakor a IV. emeleten!

A tagjainknak a február elején e-mailben eljuttatott napirend: változatanul:

1.    A vezetőség beszámolója a elmúlt évi tevékenységéről.

2.    Döntés a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlések időpontjának - az Működési Szabályzatunk III/3 pontjában minimum két hétre előírt korlátozásának életszerűbb időpontra való - megváltoztatásáról. A Szabályzat jelenlegi szövege itt: http://mabeosz.hu/sites/default/files/attachment/Visnya_hagyomanyos.pdf

3.    Döntés a szakosztály elfekvő könyvkészletének a MABÉOSZ könyvtár részére részben, vagy egészben történő átadásáról.

4.    Egyéb, határozathozatalt nem igénylő témák, például:
 a)    a feketekönyv digitális változatának bemutatása, és közreadásának módjának megvitatása; lásd hírfolyamunkban itt: http://mabeosz.hu/hagyomanyos
 b)    az SZMSZ indokolt módosításaira vonatkozó témák körének egyeztetése, a következő taggyűlésre előkészített módosítási javaslatok megvitatásához;
 c)    havi rendszeres összejövetelek előkészítése és lebonyolítási módja;
 d)    a szakosztály újságjának folyamatos megjelenéséhez szükséges tartalmak biztosítása;
 e)    a szakosztály honlapjának tartalma és formája; honlap itt: http://www.mabeosz.hu/org/groups/hagyomanyos/
 f)    a facebook csoportunk folyamatos bővítése;
 g)    a Than Mór bélyegkör taglétszámának további bővítése; a kör honlapja itt: http://www.mabeosz.hu/org/groups/hagyomanyos/thankor.html
 h)    helyszínen felvethető egyéb ügyek.

Üdvözlettel:
Szücs Károly, titkár

(2023. február 7.)

*************

M E G H Í V Ó a Szakosztály 2023. évi taggyűlésére

2022. december 18-án, 77 éves korában eltávozott közülünk Visnyovszki Gábor, a Mafitt,  tiszteleti elnöke, a MABÉOSZ és egyben szakosztályunk tiszteleti tagja. Újságunk, a Bélyeg idei első számában mutatjuk majd be, hogy emlékének méltó megőrzését elősegítendő,előkészítettük élete egyik fő művének "A magyar bélyegek kézikönyve, (un. "feketekönyv") digitális változatát. A könyvet e formában a MABÉOSZ tagdíjfizető tagjai számára tervezzük  elérhetővé tenni, képernyőn való keresésre és navigálásra alkalmas PDF formában.

A digitális feketekönyv élő bemutatóját idei évi rendes taggyűlésünkre tervezzük. A nem túl valószínű határozatképesség esetén erre február 4-én teszünk kísérletet.. Az ez alkalommal sajnos előre látható határozatképtelenség miatti a bemutatóra azonban sajnos csak a  március 4-i megismételt taggyűlésen tudunk csak sort keríteni. Ez alkalommal a vezetőség részéről javasolni fogunk az az SZMSZ III/3. pontjának azt a működésünket feleslegesen nehezítő, életszerűtlen rendelkezésének a megváltoztatását, ami a határozatképtelen taggyűlések hetekkel későbbi időpontban való megismétlést írja elő, továbbá egyúttal javaslatot teszünk az eddig elzárva porosodó, - és nagyrészt el is avult - szakkönyv készletünk értelmes hasznossá tételének módjára is.

(2023. január.)

******************
Szakosztályunknak a fenti képekre klikkelve elérhető, önálló honlapján tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a tisztújítás az alább olvashatók szerint összehívott, és a május 21-ihatározatképtelenség 2022. június 11-én megismételt taggyűlésen rendben lezajlott. Az erről felvett jegyzőkönyv hitelesítése folyamatban van, amit ezt követően végleges tartalmával hamarosan közzéteszünk.

A szakosztály segíti a Szövetségen még kívül levő hagyományos gyűjtők felvételét, vagy esetleg visszatérését a MABÉOSZ  tagjai közé azzal, hogy ezt igénylő tagjaiból 2022. júliusától létrehozta az országos “Than Mór” bélyegkört, melynek keretében gondoskodunk tagjai éves tagdíjainak begyűjtéséről és a MABÉOSZ tagkönyv és az évenkénti tagdíjbélyegek postán való eljuttatásáról az ország bármely pontjára, sőt, igény esetén még külföldre is.

(2022. június 12.)

******************
M E G H Í V Ó

A szakosztály elnökének és titkárának az elmúlt évek során történt sajnálatos elhunyta miatt Szervezeti és Működési Szabályzatunk III.1 pontja alapján kezdeményezzük tisztújító taggyűlés összehívását a MABÉOSZ-ba 2022. május 21-én, szombaton 11 órára, az alábbi napirendi pontokkal:

  • 1. Új vezetőség megválasztása.
  • 2. A Magyar Perfin Klub tagjainak átvétele a hagyományos szakosztály újabb szakcsoportjaként.
  • 3. Határozathozatalt nem igénylő egyéb kérdések.

Mivel a vezetőségi létszámára és jelölésük módjára az SZMSZ nem tartalmaz semmilyen megkötést, tisztségekre a megjelentek tehetnek javaslatot az első napirendi pont keretében.

A taggyűlés határozatképtelensége esetén változatlan helyszínre megismételt taggyűlést hívunk össze 2022. június 11-én szombaton 11 órai kezdettel, mely a fenti napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Terveink szerint az alkalommal gyakorlatilag teljesen megújuló szakosztály működési módját is célszerű lesz átgondolnunk, amihez egy ideje már folyamatosan gyűjtjük az ötleteket. Az eddig tapasztaltak szerint minden bizonnyal csak a júniusi megismétlés alkalmával határozatképes taggyűlésen ezért különösen fontos lenne mindenki jelenléte, amire feltétlen számítunk!

A taggyűlés kezdeményezői:
Bodor Mihály vezetőségi tag (drbodormihaly@citromail.hu).
Czibula Péter küldött, a vezetőség tagja (czibula.p@gmail.com)

2022. május 17