Személyes bélyegek

A keresési lehetőséget is biztosító nyitóoldal elérhetősége: szemelyesbelyeg.filafehervar.hu

 

A katalógus fejezetei (kategóriái):
01 Alapbélyeg ívek.
Azon postai bélyegíveket mutatja, amelyekből személyes bélyeg készíthető, vagy készíthető volt.
02 Városok
Településekhez köthető bélyegek. Ide soroljuk a települések valamilyen nevezetes eseményéhez, évfordulójához, rendezvényéhez kapcsolt kiadásokat, valamint a helyi bélyeggyűjtéssel, kiállításokkal kapcsolatos bélyegeket. Azonosító: városnév_kiadás éve_ (sorszám, ha adott évben több kiadás történt). Városoknál ha nem ismert a kiadás éve, nem tüntetünk fel évszámot.
03 Cégek
Cégek személyes (reklám) bélyegei. Azonosító: a bélyegen látható cégnév (esetleg rövidítve). A cégnevek szerinti abc sorrendben. A megjegyzésben feltüntetjük, hogy a cég mely településen működik.
04 Személyek
A bélyeget saját magáról, családtagjairól készíttette valaki. Ezeknél személyiségi, adatvédelmi okokból semmi azonosítót (név, megjelenés helye, időpontja) nem rögzítünk. Neveket a fájlnévben akkor sem tüntetünk fel, ha azt a bélyegre maga a készíttettő feltette, vagy számunkra levélben megadta. Fájlnév: személy_sorszám. E csoportnál a „megjegyzés” mezőben az alábbi megkülönböztető szavakat írtuk be: baba, gyermek, fiatal, felnőtt. Ezekre a szavakra lehet keresni, ami megkönnyíti saját bélyegünk esetleges összehasonlítását a már katalogizált bélyegekkel.
05 Közismert
Közismertnek tekintett történelmi személyek. Azonosító: az ismert személy neve. Ha közismert személyiség arcképe valamilyen városhoz köthető esemény kapcsán került a bélyegre, és ez a bélyegről leolvasható, akkor a „városok” csoportba soroljuk. A megjegyzésben feltüntetjük a város nevét.
06 Színészek
Hivatásukból, foglalkozásukból eredően ismert személyek, ezért név szerint azonosítjuk a bélyegeket.
07 Sportolók
Sporteredményeik alapján ismert személyek, ezért név szerint azonosítjuk a bélyegeket.
08 Művészek
Zenei előadók vagy más művészeti ágakban kiemelkedő teljesítményük alapján ismert személyek. Név szerint azonosítjuk a bélyegeket.
09 Filatélia
A MABÉOSZ által kiadott személyes bélyegek. Ide soroljuk a fővárosi, vidéki vagy országos bélyeggyűjtő körök (pl. IBK) kiadványait is. Azonosító: mabéosz (vagy a kör neve)_kiadás éve.
10 Magyar Posta
A Posta saját személyes bélyegei, amelyek valamilyen évfordulóra, eseményre utalnak a személyes szelvénnyel. Nem szerepeltetjük a katalógusban az ún. promóciós bélyegeket, amelyek a szelvényeken a személyes bélyeg készíttetést propagálják. Az alapívek között azonban az ilyen kiadások is szerepelnek. Tehát aki ezeket is gyűjti, be tudja azonosítani a lehetséges változatokat. Azonosító: magyar_posta a bélyeg neve_kiadás éve.
11 Állat és növény
Számos ilyen témájú bélyeggel találkoztunk a katalógus eddigi szerkesztése során, ezért soroltuk külön csoportba ezeket. Azonosító: faj(állat vagy növény)_sorszám.
12 Egyéb
A fenti csoportokba nem sorolható, de a kép alapján egyértelmű tárgyat (pl. autó, mozdony, figura, rajz) ábrázoló bélyegek, amelyek kis számú előfordulásuk miatt külön csoportot nem indokolnak. Azonosító: a tárgyra utaló megnevezés.
13 Kisívek
Kisívekben (jelenleg 6-os kisívek ismertek, de a meghatározó az, hogy a bélyegeken kívül a kisív kerete egyéb érdemi ábrát, információt is hordoz. Az ilyen formában, vagy ilyen formában is megjelent bélyeg természetesen mint egyedi bélyeg a katalógus más fejezeteiben is megjelenik, hiszen az egyes példányról nem derülhet ki, hogy az kisívben, vagy 20-as, 35-ös ívben lett-e nyomtatva. Azonosító: az egyedi bélyeg neve_kiadás éve-kisív.
14 Nem azonosított
Ha a kép alapján valószínűsíthető, hogy a bélyeg valamilyen városhoz vagy céghez köthető, de a rendelkezésre álló információ nem elegendő a pontos besoroláshoz. Különösen az itt található bélyegeknél várjuk a katalógus használóinak információit a pontos besoroláshoz (település neve, ábrázolt épület, tárgy, esetleg a kiadás éve). A „színészek” és a „művészek” csoportokban is van 2-2 személy, akiknek az azonosításában kérjük a gyűjtőtársak segítségét.

A katalógus célja:
– Ötletet adhat a személyes bélyegeket gyűjtők részére, gyűjteményeik rendszerezésére. A katalógus rendszerezése, csoportosítása természetesen csak egy a lehetséges módszerek közül. A gyűjtők más szempontok szerint is csoportosíthatnak. A rendszerezés ma még öncélúnak tűnik, de nem elképzelhetetlen, hogy az ilyen bélyegek további terjedése egyszer a kiállítási lehetőség igényét is felveti.
– A katalógus használói között megkönnyíti a csere lehetőségét, hiszen a katalógus sorszámának közlésével a kereső és a felajánló egyértelmű közös azonosítót találhat.
– E bélyegfajta kiadásának körülményeiből adódik, hogy a katalógus sem visszamenőleg, sem a jövőben nem lehet teljes.
– Nem alkalmas a katalógus még relatív értékelésre sem, hiszen a kiadások példányszámairól nem tud információt adni.

Szerkesztési és karbantartási irányelvek.
Már eddig is több mint kétezer bélyegképet küldtek be gyűjtőtársaink – és vélhetően még nagyon sok személyes bélyeg készült és készül –, ezért gondolkodhatunk e bélyegtípus rendszerezésének elveiről. Az eddig beérkezett bélyegek áttekintése alapján az alábbi rendezési elveket alakítottuk ki.
A katalógus természetesen soha nem lesz lezárt, de a rendszerezési elveket rögzíteni kell, hogy az újabb megjelenések besorolása ne borítsa fel a rendszert. Fontos, hogy a rendszerezés jól áttekinthető legyen, tehát a felhasználó könnyen meg tudja találni a nála megjelenő bélyeget, illetve megállapítani, hogy az már katalogizálva van-e.
A katalógus számítógépes fájlokban és könyvtárakban jelenik meg, tehát terjedelmileg szinte korlátlanul bővíthető.
A katalogizálás tárgya a bélyeg „személyes” része. Az egy alapbélyeg ívből készült személyes bélyegeknél csak egy változatot szerepeltetünk a katalógusban. A gyűjtő számára természetesen minden változat egy-egy önálló bélyeg, de ezzel felesleges lenne bővíteni a katalógust. Az alapíveknél megjegyzésben feltüntettük, hogy hány különböző bélyeget tartalmaznak, tehát könnyen megállapítható, hogy egy személyes bélyeg hányféle változatban fordulhat elő.

A kapott teljes íveket és borítékokat nem építjük be a katalógusba, csak a kivágott egyes bélyegeket. Ha a bélyegképen, azzal összefüggő alkalmi bélyegzés van, akkor a képet bélyegzéssel együtt szerepeltetjük. Ha a borítékon olyan információ szerepel, amely a bélyeg keletkezésére utal, vagy segít értelmezni (pl. a rövid cégnevet), akkor ezt az információt a megjegyzés mezőben tüntetjük fel.
A katalógus öntevékeny alapon, a gyűjtők által átadott képek, információk alapján épül fel. Ezért kérjük a katalógus használóit, hogy ha olyan bélyegük van, amelyik még nem szerepel a katalógusban, juttassák el a szerkesztőkhöz a bélyeg képét és a készítés információit (hely, alkalom, dátum stb.). A képeket szkennelve vagy fotózva, lehetőleg 600 vagy 300 dpi minőségben kérnénk. Aki nem tud szkennelt képet vagy digitális fotót küldeni, de kölcsönadja a bélyeget, azt szkennelés után természetesen visszajuttatjuk.
Köszönettel veszünk minden észrevételt (megvalósítható javaslatot), adatjavítást a felhasználók részéről.
Köszönetet mondunk Bánás Artúr, Benczefiné Vaszkó Éva, Botos Lajos, Csatlós Mariann, Czirók Dénes, Folk Attila, Gáll Richárd, Goretich Antal, Haskó József, Horváth Imre, Jakab Géza, Juhász László, Katona Erik, Kunsági Antal dr., Markovics Roland, Móré Tamás, Nagy Mihály, Nemes György, Steindl Rezső, Szénási Jonathán Sándor, Vanyó József és Vigyikán Demeterné Éva gyűjtőtársaknak, akik anyagaik rendelkezésre bocsátásával lehetővé tették az induló katalógus összeállítását.
Előre is köszönjük azoknak, akik hozzájárulnak bélyegképekkel és információkkal a katalógus bővítéséhez, pontosításához. A képek alatti 6 jegyű szám egyedi azonosító. Tehát, ha egy bélyeggel kapcsolatos kérdés, kiegészítés, javítás merül fel, elegendő erre a 6 jegyű számra hivatkozni.
A katalógus frissítését legalább negyedévente egyszer tervezzük, de ha jelentős számú (40-50) új bélyegképet kapunk, akkor ezeket rövid időn belül igyekszünk feldolgozni és beépíteni.

A személyes bélyegek katalógusát Fehérvári József gondozza.

Szerkesztők:
Dr. Hermann István
Fehérvári József

További képeket, információkat, észrevételeket, javaslatokat az alábbi címekre várjuk:
hermann@compunet.hu
jfehervari@hotmail.com