szept.
4
09:00 2015.09.04 - 14:00 2015.09.06

szept.
5
2015.09.05 08:00 - 08:30

szept.
5

szept.
18
14:00 2015.09.18 - 12:00 2015.09.20

okt.
9
10:00 2015.10.09 - 17:00 2015.10.21

Események naptára

loader

 

 

 

 

 

Honoré de Balzac-ra emlékezünk

 

165 évvel ezelőtt 1850. Augusztus 18.-n halt meg Honoré de Balzac, francia író, a francia realista regény megteremtője.

 

1799.május 20.-n született Tours-ban, apja hadtáptiszt volt a császárság idején, anyja gazdag kereskedő családból származott. Elemi iskoláit 1807-1813 között bentlakóként az oratoriánusok vendome-i kollégiumában végezte, majd szülei kívánságára jogot tanult, és egy ügyvédi irodában gyakornokoskodott.  1819-ben felhagyott a jogi pályával és elhatározta hogy író lesz. Különböző álnevek alatt romantikus ponyvaregényeket írt, különféle üzleti vállalkozásokba kezdett, nyomdát vásárolt, de bele s ettől kezdve bujkálnia kellett a hitelezők elől.

 

1829-ben megírta „A házasság fiziológiája” kötetét illetve a „Huhogók” című történeti regényét, amely kedvező fogadtatásra talált. 1832 végén megismerkedett Eveline Hanska lengyel grófnővel, akivel később hosszú, szenvedélyes szerelmi levelezést folytatott. 1831-ben jelent meg első főműve „A Szamárbőr” című regény. Két év múlva adta ki a „Goriot apót”, és itt alkalmazta először a visszatérő szereplők rendszerét. Ezek után továbbra is öt-hat regényt írt évente, köztük olyan remekműveket, mint a César Birotteau (1837), az Elveszett illúziók (1837-43), a Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága (1839-47), amelyeket később 1842-ben „Emberi színjáték” néven rendszerezett.

 

Birtokot vásárolt, elutazott Oroszországba, Németországba. Napi 16 órát dolgozott, rendszeresen egész éjjel írt, hogy a különböző adóságait rendezni tudja. 1849-ben jelöltette magát a Francia Akadémia tagjai sorába, de nem fogadták be.  1850-ben Ukrajnába utazott és feleségül vette Madame Hanska-t. Az esküvőt követően immáron súlyos betegen visszatért Párizsba, s a rendkívül erőltetett életmód és munkatempó következtében 1850. augusztus 18.-n, 51 éves korában hashártyagyulladásban meghalt.

 

 

Forrás:

 

 

http://mek.oszk.hu/01300/01391/html/vilag088.htm

www.kultura.hu

 

B.T.

 

60 éve halt meg Thomas Mann

 

60 évvel ezelőtt, 1955. Augusztus 12.-n Zürichben hunyt el Thomas Mann.

1875. június 6-án született Lübeckben, jómódú patricius családban. Az elemi iskolát Lübeckben végezte, 1893-ben, apja halála után Münchenbe költözött. Ekkor jelentek meg első prózavázlatai, fogalmazásai „A tavaszi vihar” (Der Frühlingssturm) című művészeti, irodalmi folyóiratban. 1894-ben, középiskolai tanulmányainak befejezése után néhány hónapig Délnémet Tűzbiztosítási Bankban (Süddeutschen Feuerversicherungsbank) dolgozott, mint gyakornok. 1894-ben „A társadalom” (Die Gesellschaft) című folyóiratban adták ki első komolyabb novelláját,  ami a  „Bukott” (Gefallen), címet viselte. 1895 és 1897 között bátyjával, Heinrich Mann-nal Olaszországban élt. Hazatérésük után mindketten arra az elhatározásra jutottak, hogy további életüket teljes egészében az írásnak szentelik.

Thomas Mann korai korszakának első jeles terméke a „Friedemann úr, a törpe” című kötet volt. Legismertebb korai novellája a Tonio Kröger (1903), amelyben a művész és a polgár ellentétének feloldását kísérelte meg. 1905-ben feleségül vette Katja Pringsheimet, s házasságukból hat gyermek született. 1909-ben írta meg a Királyi fenség című (könnyed stílusú) regényét, 1912-ben pedig a „Halál Velencében” című novellát, amelyből később, 1971-ben Luchino Visconti filmet is rendezett. 1918-ban a háború alatt átélt tapasztalataiból merítve megjelentette az „Egy apolitikus személy szemlélődései” című, a demokrácia és a tekintélyuralom különbségeit és visszásságait boncolgató esszékötetét. 1924-ben adta ki újabb regényét, a tüdőszanatóriumban játszódó Varázshegy-et. 1929-ben, munkássága elismeréseképpen elnyerte az irodalmi Nobel díjat.

1933-ban, Hitler hatalomra kerülése után, családja tanácsára Svájcba költözött. 1933 – 1943 között készítette el a bibliai történetet feldolgozó „József és testvérei” című tetralógiát, valamint a Goethe naplója ihlette „Lotte Weimarban” című regényt. 1938-ban Amerikában telepedett le, előbb Princetonban, majd Dél-Karolinában élt. 1943 – 1947 között írta a „Doktor Faustust” amelyben az 1930 előtti német kultúra csődjét, a klasszikus humanizmus végét, és korának tapasztalatait beszéli el. Az ötvenes évek elején visszatért Svájcba, nyolcvanéves korában, 1955. augusztus 12-én hunyt el Kilchbergben, Zürich mellett.

 

 

Forrás:

www.kultura.hu

http://www.ekultura.hu/

 

160 éves az új-zélandi bélyegkiadás

 

Új-Zéland Ausztráliától 1500 km-re, a Csendes-óceán délnyugati részén található. Délen a legközelebbi szárazföld az Antarktisz, északon Új-Kaledónia, a Fidzsi-szigetek és Tonga. Két nagyobb és több kisebb szigetből áll, fővárosa Wellington. Államformája alkotmányos monarchia.

Az életszínvonal magas, ország modern és virágzó gazdasággal rendelkezik, legfontosabb bevételi forrása a turizmus, a halászat és a mezőgazdaság.

 

1/ Új-Zéland földrajzi helyzete

 

Történelem

 

Új-Zéland egyike Földünk legkésőbb benépesült szárazföldjeinek. A polinéz őslakosok (maorik) i.sz. 500 – 1300 között vándoroltak be Délkelet-Polinéziából és alapították meg máig fennálló kultúrájukat. Az első európai, aki ellátogatott a szigetekre, a holland Abel Tasman volt 1642-ben. Őt követte 1769-ben James Cook kapitány, aki miután a sziget partvonalát feltérképezte, angol felségterületté nyilvánította a vidéket. Az európaiak bevándorlása 1839-ben, a Brit Új-Zéland Társaság megalakítása után indult meg. A terület lassan népesült be, mert a telepeseket a bennszülöttek kezdetben ellenségesen fogadták. 1840-ben a Waitangi szerződés keretén belül a maori vezetők megállapodtak a britekkel, Viktória királynő átengedte nekik a szuverenitást, miközben a területi jogokat megtartotta. A XX. század elején megerősödtek a függetlenségi törekvések, az ország 1907-ben önkormányzattal rendelkező domínium lett, és 1931-ben vált a Brit Nemzetközösség egyenrangú tagjává.

 

Posta történet

 

Az új-zélandi posta történelme több mint 170 évre nyúlik vissza. Az 1830-s években, az első európai telepesek az infrastruktúra hiánya és a szervezetlenség miatt csak a környéken elhaladó bálnavadász- illetve kereskedőhajókon tudták továbbítani eseti jelleggel leveleiket Ausztrália, Európa és a többi gyarmati terület felé. Az első hivatalos posta irodát 1840-ben nyitották meg Kororareka-ban, amikor Hobson kapitány, az újonnan kinevezett brit kormányzó helyettes megérkezett a gyarmatra, és kinevezte William Clayton Hayes-t postamesternek. Az 1840-s években a hivatalos, rendszeres, (és a britek által erősen cenzúrázott) postai kommunikáció a maorikkal való folyamatos háborúskodás miatt csak a part menti telepek között, illetve Ausztrália felé volt zökkenőmentes. A postai szolgáltatásokat az 1856-ban kiadott angol postai rendelet szabályozta. A rendelet a helyi, lokális szolgáltatásokat az új-zélandi posta kezébe adta, míg a kifelé irányuló, tengerentúli postai szolgáltatások a brit posta fennhatósága alatt maradtak. Az 1860-s – 1870-s években az új-zélandi posta növekedésnek indult, és különböző privát, banki illetve ügynöki szolgáltatásokat vezettek be. 1880-ban már 850 postahivatal működött az országban. A XX. század elején a telefonhálózatok és telefonközpontok üzemeltetése is a posta hatáskörébe került. Az 1930-s években kialakították a belföldi és nemzetközi légi postai szolgáltatásokat. A XX. század közepén már az új-zélandi posta a teljes helyi közösség életére hatással volt. A hagyományos kommunikációs szolgáltatásokon túl más, közösségi feladatokat is a posta végzett, beleértve a születési anyakönyvezést, polgári házasságkötéssel, halálozással, járművekkel kapcsolatos adminisztrációt, meteorológiai szolgálat üzemeltetését valamint a halászati engedélyek kiadását. Az 1960-s években saját irányítószám rendszert dolgoztak ki, és gépesítették a postahivatalokban a válogatás munkafolyamatát. A nyolcvanas évek új-zélandi gazdasági válsága a postát sem kímélte, a veszteségek minimalizálása céljából 1987-ben a szervezetet 3 külön üzletágra (Telecom – Bank – Posta) bontották szét. A szétválasztás sikeresnek bizonyult, az Új-Zélandi Posta a kilencvenes évek elején már ismét nyereséges volt, és 1994-ben elnyerte az „Év Vállalata” címet is. 2002-ben az Új-Zélandi Posta megalapította a hivatalos „postabankot” (Kiwibank) amely sikeres felfutást követően 2007-től az ország bankrendszerének egyik legmeghatározóbb tagjává vált.

 

Az első új-zélandi bélyegkiadás

 

Az első új-zélandi bélyegek 160 évvel ezelőtt, 1855. július 18.-n kerültek forgalomba. A három, különböző, kármin – fakókék – zöld színű, 1P – 2P – 1Sh értékű vágott bélyegből álló, sorozat az akkori brit uralkodónőt, Viktória királynőt ábrázolta.

 

2/ Viktória királynő – Új-Zéland - 1855 - Queen Victoria

 

További érdekes bélyegek

 

1940. január 2.-n jelent meg egy értékes, helyi motívumokat bemutató szett. A kilenc bélyegből álló soron a tervek alapján többek között a maorik megérkezése, Cook kapitány és az általa készített térkép, az angol királyi család, Abel Tasman holland felfedező, a Waitinagi szerződés megkötése, az első európai telepesek, illetve az új-zélandi közlekedés fejlődése, átalakulása látható.

 

3/ 1940-s új-zélandi bélyegkiadás – helyi motívumok - 1940 The 100th Anniversary of Proclamation of British Sovereignty over New Zealand

 

1975. június 4.-én került forgalomba a négy bélyegből álló, nemzeti parkokat (Lake Sumner, North West Nelson, Kaweka, és Coromandel) ábrázoló sorozat.

 

4/ Új-Zéland - 1975 - Forest Park Scenes

 

A nyolcvanas években a gazdasági válság idején, a postai bélyegeken is természettel, az egyedi élővilággal kapcsolatos „turistacsalogató” motívumok kerültek előtérbe. Ezek közül is kiemelkedik a 1988. november 2.-án kibocsátott, hat bélyegből álló, különféle bálnafajokat ábrázoló szett.

 

5/ Új-Zéland - 1988 - Whales

 

Szintén a természet- illetve környezetvédelem fontosságának kihangsúlyozása céljából adták ki 1996. október 2.-n a hét bélyegből álló, az emberi tevékenység, illetve a telepesek által behurcolt nem őshonos állatok (patkányok, görények, macskák) miatt kihalt helyi madarakat ábrázoló sort.

 

6/ Új-Zéland - 1996 - Extinct Birds

 

2003. május 7.-én került forgalomba az öt bélyegből álló, turisztikai látványosságokat (Aisla hegység, Coromandel, Arrowtown, Tongariro Nemzeti Park, és Castlepoint) ábrázoló sorozat.

 

7/ Új-Zéland - 2003 Tourist Attractions

 

 

Forrás:

 

http://www.lastinghobbies.com

https://www.nzpost.co.nz

http://www.teara.govt.nz

 

 

130 éves a monacoi bélyegkiadás

 

Monaco, a világ második legkisebb és egyben a legsűrűbben lakott állama Európában, a Földközi-tenger partján található. Egyedül Franciaországgal határos. Államformája alkotmányos monarchia, élén a monacoi herceg (jelenleg II. Albert) áll.

 

Az ország legfontosabb forrása a turizmus. Az életszínvonal rendkívül magas, nincs jövedelemadó, a társasági adó alacsony, ezáltal adóparadicsom mind a lakosság, mind a helyi bejegyzésű cégek számára.

 

 

1/ Monaco földrajzi helyzete

 

 

Történelem

 

Monacot genovai kereskedők alapították 1215-ben. 1297. január 8-án Lanfranco (François) Grimaldi (becenevén a „Ravasz”) csellel, (katonáit szerzetesnek öltöztetve) bevette az erődöt. A városállam 1612-ben vált Hercegséggé, mikor II. Honoré Grimaldi szövetséget kötött a franciákkal és felvette a hercegi címet. Az ő uralkodása alatt építették fel a Hercegi Palotának nagy részét, például a déli szárnyat, mely ma is nyitva áll a turisták számára. 1793 – 1814 között francia megszállás alatt állt, függetlenségét csak Napoleon bukása után nyerte vissza. 1863-ban, III. Charles herceg és anyja, Caroline ötlete alapján François Blanc létrehozta a városban az első játékházat. A gazdaság fellendült, a Casino egyre inkább vonzotta a befektetőket, luxushotelek és gyönyörű épületek sora nőtt ki a földből a környéken, melyet később – III. Charles tiszteletére – Monte Carlonak neveztek el. Az ország első alkotmánya 1911-ben született, I. Albert uralkodása idején. A második világháborúban a monacoiak a szövetségesek oldalán harcoltak. 1956-ban III. Rainier herceg feleségül vette az amerikai filmsztárt, Grace Kellyt. Az 1962-es alkotmány nyomán eltörölték a halálbüntetést, szavazati jogot biztosítanak a nőknek, és életre hívták az alapvető szabadságjogokat biztosító Legfelső Bíróságot. 1993-ban Monaco az ENSZ teljes jogú tagja lett. III. Rainier 56 évig tartó uralkodása alatt Monaco elérte politikai, gazdasági és szociális függetlenségét és stabilitását, idilli, jóléti állammá vált, mely nemzetközi pénzügyi, üzleti, kulturális és sportközpont, valamint luxus turisztikai célpont lett.

 

Az első monacoi bélyegkiadás

 

Az első monacoi bélyegek 130 évvel ezelőtt, 1885. július 1.-n kerültek forgalomba. A tíz bélyegből álló, 14 x 13½ fogazattal rendelkező sorozat III. Charles herceget ábrázolta, akiről később Monte Carlot elnevezték.

 

 

 

2/ III. Charles Herceg - Monaco - 1885 - Prince Charles III, 1856-1889

 

További érdekes bélyegek

 

1922-ben adták ki az első, helyi motívumokat tartalmazó bélyegsort. A tizenegy bélyegből álló szettből három az Óceanográfiai múzeumot, négy a monacoi erődöt, három a hercegi palotát és egy I. Albert herceget ábrázolta. A monacoi erőd sorban a 2 Fr értékű két különböző színben (borvörös és kármin) került forgalomba.

 

 

3/ 1922-s monacoi bélyegkiadás - a monacoi erőd, a hercegi palota, I. Albert herceg, és az Oceanográfiai múzeum

 

1956. április 3.-n jelent meg a történelmi jeleneteket és személyeket bemutató szett. A kilenc bélyegből álló soron a tervek alapján többek között Abraham Lincoln, Columbus partraszállása Amerikában, III Rainier herceg, illetve a monacoi főtér látható.

 

 

4/ Monaco - 1956 -  International Stamp Exhibition "FIPEX" - New York, USA

 

1981. május 4.-én került forgalomba a Ranier herceg és Grace Kelly (Grace hercegnő) házasságának 25. évfordulója alkalmából kiadott 5 bélyegből álló emléksor.

 

 

5/ Monaco - 1981 Royal Silver Wedding - Prince Rainer and Princess Grace

 

2004. január 29.-n, az 1982-ben, autóbalesetben elhunyt Grace Kelly emlékére (születésének 75. évfordulójára) bocsátottak ki 4 bélyegből álló emléksorozatot.

 

 

6/ Monaco – 2004 -The 75th Anniversary of the Birth of Princess Gracia Patricia

 

Forrás:

 

http://www.lastinghobbies.com

https://www.sandafayre.com

http://monaco.org.hu

http://www.lapostemonaco.mc

 

B.T.

 
 
 
 
Joomla Template - by Joomlage.com