Adó 1%
Adó 1%
HUNFILA 2015
loader

Szent Flórián ünnepe

 

1991-től kezdve a hagyományoknak megfelelően minden évben május 4.-n ünnepeljük a Tűzoltók Napját. Ez a nap egyben a 3. században élt római katona, Szent Flórián (a tűzoltók védőszentje) halálának napja is.

 

Szent Flórián legendája

Szent Flórián alakjával a világon nagyon sok helyen találkozhatunk. Kultuszát a tűztől való rettegés keltette életre és a 17. században terjedt el a keresztény Európában. Képét, szobrait megtalálhatjuk templomokban, házakon, vagy utak mentén. Legfőképp katonaruhában, égő házzal ábrázolják, melyre dézsából vizet önt.  A legenda szerint gyermekkorában az imádságától kialudtak egy égő ház lángjai, valamint a halálát és szentté avatását követően megmentett egy hozzá fohászkodó szénégetőt úgy, hogy vizet bocsátott a máglyára, melybe a szerencsétlen belezuhant.

1Szent Flórián a tűzoltók védőszentje - 1998 Austrian Fire Brigades

A tűzvédelem és tűzoltás története

A emberek tűz elleni védekezése olyan idős, mint a tűz használata. A tűz hasznos tulajdonságai mellett az ember kénytelen volt megismerni annak pusztító hatásait is. A régészeti feltárások arról tanúskodnak, hogy már az őskorban is körültekintőek voltak a tűzhelyek létesítésénél, kövekkel, vagy agyaggal kerítették körbe, vagy gödröt ástak a tűznek.

A tűzoltás legkorábbi ismert ábrázolása Mezopotámiából, Nimrudból származik, ahol az emberek (ostromló harcosok) hosszú nyelű kanalakkal öntözték a várból kidobált égő fáklyákat. A legrégebbi írásos emlék Hamurabi ie. 20. században kiadott Törvénykönyvében található, melyben a király elrendelte, hogy ha a tűzoltásban segédkező a zavaros helyzetet kihasználva ellopja a károsultak értéktárgyát, akkor büntetésként a tűzbe kell vetni őt. Az első szervezett tűzoltóságot ebben a korban, Kínában hozták létre. „Tűzrendőröknek” hívták őket, egész napos ügyeletet tartottak, tűz esetén beöltöztek és a papot követve kultikus tánclépésben vonultak a helyszínre. A lángokat vallásos fogásokkal - különféle, a haragvó istenek megbékítését szolgáló fűszernövények elégetésével illetve zenével és énekléssel - próbálták megállítani, általában kevés sikerrel.

A legelső, tűzoltásra alkalmas „gépet” (kéthengeres, szelepekkel ellátott nyomószivattyú) Ktészibiosz görög matematikus és tanítványa, Héron alkotta meg i.e. 3. században Alexandriában.

Az ókori Róma több százezer lakosú város volt, ahol a nyílt lángú sütés-főzés, az ezzel való világítás, illetve az éghető anyagú épületek, a szűk utcák sok tüzet, tűzvészt okoztak. Ezek megelőzése, a tűz megfékezése már tudatos tűzvédelmi rendet igényelt. Augustus utasítására 600, (később 7000 főre bővített) osztagot hoztak létre a tűzoltói és rendőri feladatok ellátására. Az iu. 1. században a birodalom számos városában megalakult az őrködő és tűzoltó zászlóalj, köztük az akkori Pannónia székhelyén, Aquincumban is. Ezek az egységek egészen a népvándorlás koráig (4. – 6. század) látták el a feladatukat, utána ez a tevékenység ilyen szervezett formában hosszú időre feledésbe merült.

2Augustus császár az első tűzvédelmi rendelet megalkotója - Olaszország - 1937 The 2000th Anniversary of the Birth of Emperor Augustus Caesar

A középkorban a földesurak általában nem a városok és a falvak zsúfolt házai között laktak, és ezért anyagi áldozatokat sem igen hoztak azok tűzbiztonságáért. Az első királyi tűzoltó és rendfenntartó egységet 1254-ben hozták létre Párizsban. (Összehasonlításképpen a német területeken csak a 16. században, még Angliában az 1666-s londoni tűzvészt követően jöttek létre az első alakulatok.)

3A nagy londoni tűzvész (1666) - St. Helena - 1967 The 300th Anniversary of Arrival of Settlers after Great Fire of London

A legnagyobb áttörést a 17. század végén a „tűzoltószekerek” megjelenése jelentette. 1672-ben a holland Jan Van der Heyden feltalálta a pumpás tűzoltó fecskendőt, amivel már az emberi erőnél (vödrözés) sokkal nagyobb hatásfokkal lehetet a tüzeket oltani. 1750-től Franciaországban bevezették a tűzoltó egységeknek a külön egyenruhát, majd 1756-tól a sisakot is.

A gőzgép feltalálásával és a gőz felhasználásával a 19. században továbbfejlesztették és a kornak megfelelően automatizálták a tűzoltógépeket.

4Tűzoltógépek Angliában 1766 - 1904 között - Nagy-Britannia - 1974 Fire Prevention

1829-ben Amerikában elkészítették az első működőképes gőzfecskendőt, mely 170 gallon (kb. 629 liter) vizet 90 láb (kb. 28 méter) magasra tudott fellőni. Szerte a világon megalakultak a különféle állami, nemzeti illetve kisebb helyi érdekeltségű tűzoltó brigádok, amelyek immáron nem katonákból vagy önkéntesekből, hanem fizetett, erre a célra kiképzett és felkészített szakemberekből álltak. A 20. század elején a belső égésű motorok feltalálását követően megépítették és használatba vették az első tűzoltóautókat, amellyel a helyszínre való kiérkezés idejét is drasztikusan le tudták csökkenteni.

5Portugál tűzoltóautók a 19. század elejétől 1981-ig - Portugália - 1981 Portuguese Fire Departement

A tűzoltók életeket mentenek, akár saját életük árán is. Óriási önfeláldozás, bátorság, kitartás és segítőkészség jellemzi őket. Legyünk büszkék rájuk és emlékezzünk meg május negyedikén áldozatos, pótolhatatlan munkájukról!

B.T.

Forrás:

Dr. Hadnagy Imre József: A tűzjelzés fejlődése a XX. század közepéig

http://somogy.katasztrofavedelem.hu/tortenet

http://firelink.monster.com/benefits/articles/4282-history-of-the-fire-service

Joomla Template - by Joomlage.com