Szabályzatok

  • Alapszabály Az alapszabály csak a küldöttgyűlés 75%-os minősített többséggel változtatható.

Az alapszabály rendelkezése folytán a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó, többségi határozattal módosítható szabályzatok:

Elnökségi, bizottsági, illetve ügyvezetői hatáskörben kiadott egyéb szabályzatok:

A MABÉOSZ jelenlegi érvényes szabályzatainak gyűjteménye egy tömörített fájlban innét letölthető.