Bemutatkozás

1922. június 13-án alakult meg elődünk, a „Magyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Országos Szövetsége". A korábbi tagegyesületek megszüntetése miatt 1952-től jogfolytonosan működött tovább mai nevén, mint Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ), jelenleg már a bélyegkörei mellett egyesületeket újra befogadó egyesületi formában.

A MABÉOSZ 1927 óta tagja a filatelisták nemzetközi szövetségének a FIP-nek. Nemzetközi bélyegkiállításokra a FIP országonként csak egyetlen  tagszervezeten keresztül fogadja a kiállítói jelentkezéseket.  Az elsősorban az új postai kiadványokat vásárló bélyeggyűjtők világszerte apadó létszáma, és egyéb, vitathatatlan problémáink ellenére is, az utóbbi évtizedekben a MABÉOSZ filatelistái  fáradhatatlan áldozatainak köszönhetően  magas nemzetközi színvonalat értünk el kiállítóink, zsűroraink és bemutatott versenygyűjteményeink ismertségben és megbecsültségben. Ez a magyar filatélia megelőző korszakainál lényegesen magasabb szintű kiállítási sikereiben, sőt árverési eredményekben is mutatkozott (a legmagasabb értékű magyar filatéliai objektum árverésen már meghaladta a 100 millió forintot is!) Közvetve, vagy közvetlenül a MABÉOSZ minden jelenlegi és eddig volt tagjának is köszönhető sikerességünk, hiszen a filatélia csúcsai sem jöhetnek létre és maradhatnak fenn a bélyeggyűjtés iránti színes és sokféle képzettségi szinten érdeklődő gyűjtők széles tömege nélkül.  

Honlapunk célja e generációk munkájával létrejött világszínvonalú kulturális kincsünk folyamatos gazdagítása, elérhetővé tétele és átadás a jövő immár interneten kommunikáló nemzedékeinek.