A MABÉOSZ bélyegköre

A MABÉOSZ
10030. sz. Than Mór Bélyeggyűjtő Köre


Jelenlegi taglétszám: 18 fő
Köszöntjük új tagunkat: dr. Kántás Balázst!

Stamp-collector Circle in MABÉOSZ
No. 10030 named "Than Mór"

E bélyegkört a MABÉOSZ alapszabálya szerint, és a Hagyományos Gyűjtői Szakosztály tagjai támogatásával hoztuk létre öt fővel, 2022 júliusában. A működéséhez szükséges tisztségeket jelenleg a szakosztály vezetői látják el, hogy a szakosztály tagjainak és külső pártolóinknak e szervezeten keresztül - lakóhelyüktől függetlenül az egész országból, sőt, akár külföldről is - módjuk legyen a MABÉOSZ tagjává is válni, illetve meglévő MABÉOSZ tagságukat fenntartani. Tiszteletünk jeléül, hagyományaink őrzését és ápolásának fontosságát hangsúlyozandó, bélyegkörünk az első magyar bélyegtervet elkészítő, 1828-ban született festőművész, Than Mór nevét vette fel.

    This stamp-collector circle was created in July 2022 with 5 members according to the statutes of MABÉOSZ and with the support of the members of the Traditional Collectors Workgroup. The departments necessary for its operation are currently performed by the heads of the Workgroup, so that through this organization, the members of the section and our external supporters - regardless of their place of residence from the whole country, even from abroad - can become members of MABÉOSZ and maintain their existing MABÉOSZ membership. As a sign of our respect and to emphasize the importance of preserving and nurturing our traditions, our stamp set is named after the painter Than Mór, born in 1828, who created the first Hungarian stamp design.

A bélyegkörbe való belépési szándék titkárunknak - a MABÉOSZ-ban előre egyeztetett időpontban - személyesen (a rendszeres talákozási lehetőségeket lásd a szakosztály honlapjának nyitóoldalán levő csoportkép alatt), a facebookon keresztül, vagy a hagyomanyos@mabeosz.hu címre küldött e-mailben jelezhető. A tagnyilvántartáshoz szükséges adatok e-mailben, vagy a MABÉOSZ online belépésre szolgáló elektronikus űrlapján is megadhatók, lásd: www.mabeosz.hu/belepesi-nyilatkozat.

    In case of intention to join the stamp-collector circle look at our secretary - at a time agreed in advance in MABÉOSZ - personally (for regular meeting opportunities, see the section's website under the group picture on its homepage). Also can solve it via Facebook, or via e-mail sending to us. Data required for membership registration can also be entered on the MABÉOSZ electronic form for online entry in Hungarian language, see: www.mabeosz.hu/belepesi-nyilatkozat.

A köri tagság éves tagdíjfizetési kötelezettséget jelent, viszont a Szövetség támogatásával igény esetén hazai címekre ingyenesen el tudjuk juttatni érte szakosztályunk - elősorban elektronikus kivitelű - lapjának, a "Bélyeg" időnként nyomtatva is megjelenő példányait.

Ezen felül a Szövetség eljuttatja tagjaihoz a havonta megjelenő, "Bélyegvilág" című gyűjtői szaklapját és hozzáférést biztosít a MABÉOSZ honlapnak csak tagjai számára hozzáférhető szakirodalmi és belső szervezeti életükkel kapcsolatos tartalmához is.

    Circle membership means an obligation to pay an annual membership fee, however, with the support of the Association, we can deliver the magazine of our department - primarily electronic - to domestic addresses free of charge if required. , copies of the "Bélyeg" (means "Stamp") that appear in print from time to time.

In addition, the Association provides its members with the monthly collector magazine "Bélyegvilág" and provides access to the MABÉOSZ website, accessible only to members technical literature and also for their content related to their internal organizational life.

Frissítve: 2024.02.19.

We aren't perfect in English. In case of incorrect text please feel free to offer us better understandable sentences. Thanks!