Országos küldöttgyűlés

MEGHÍVÓ

A MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK

KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE,

 

melyet 2022. szeptember 17-én, szombaton 10 órakor tartunk

 

a Magyar Bélyeggyűjtők Házában

(Budapest, VI. Vörösmarty u. 65. III. em. 302. terem)

 

Napirend:

1. Az elnökség beszámolója a 2021-ben végzett munkáról

2. A 2021. évi mérlegbeszámoló megtárgyalása

3. A Felügyelőbizottság jelentése

4. Vita, majd szavazás az első 3 napirendről

5. A 2023. évi tagdíjak elfogadása

6. A 2022. évi tervek elfogadása

7. Az elnökség rövid beszámolója a HUNFILEX 2022 BUDAPEST

Bélyeg-világbajnokságról

8. A Jelölőbizottság jelentése és javaslata

9. A szavazólapra kerülő nevek elfogadása

• Szavazási szünet, egyben ebédidő

10. A megválasztottak bejelentése

11. A Gyűjtők Háza koncepció megvitatása

12. Eszmecsere a MABÉOSZ jövőjéről

13. Egyebek

 

Határozatképtelenség esetére a megismételt küldöttgyűlést 2022. szeptember 17-én 10:30-ra összehívom. A megismételt küldöttgyűlés változatlan napirendi pontokkal, a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Budapest, 2022. május 18.

Dr. Homonnay Géza elnök, MABÉOSZ

Dátum: 
2022-09-17 10:00