Éves összefoglaló jelentés


2019. évi összefoglaló jelentés

Az elnökség 2019-ben 12, átlag 2 órás ülést tartott, melyeken általában az elnökség teljes létszámmal, valamint az ügyvezető, az FB és a kiállítási ügyekért és nemzetközi kapcsolatainkért felelős Bizottság képviselője vett részt rendszeresen. Ülésein az Elnökség tavaly 92 határozatot hozott, melyek közel mindegyike – némelyik kis módosítással – maradéktalanul végrehajtásra került. Az ülések lefolyását részletesen dokumentáló tavalyi jegyzőkönyvek összesen 126 oldalt tesznek ki, amihez jelentős számú, az írásos előterjesztésekhez kapcsolódó, és az ügyviteli szervezetnél tárolt 143 darab, digitálisan is rendelkezésre álló melléklet egészít ki. Az elnökség tevékenysége tehát jól dokumentáltan követhető.

A jegyzőkönyvek elkészítését követően a határozatok az eddig megszokott formában, a Bélyegvilágban rendszeresen közlésre kerültek. Honlapunkon ugyanezt tagjaink áttekinthető, egységes szerkezetben, kereshető PDF állományban is elérhetik. A nyilvántartás frissítéséről a küldöttek időnként e-mailben tájékoztató értesítést kapnak. Az értesítettek körét a jövőben az ügyeink napi vitelében közreműködő megyei és szakosztály elnökökre, sőt, akár a legtöbb társadalmi munkát végző a köri felelősökre is célszerű lesz majd kiterjeszteni. A Bélyegvilág és a honlap hivatalos közlemények oldala emellett havonta rendszeren közli a szervezetünk működésével kapcsolatos, részletes ügyviteli tájékoztatókat is.

Gazdaságossági okból elmaradtak vagy későbbre ütemeztük át a tavalyi évben tervbe vett következő intézkedéseket:

 • a korábbi, 2018ban leköszönt elnökség által előkészített kazáncsere és kéménybélelés;
 • a tavalyi ingatlaneladásból származó szabad pénzkészletük befektetése;
 • a bankköltségeink felülvizsgálata;
 • a tetőszigetelés felújítása.

 

Évértékelés

 1. A MABÉOSZ gazdálkodása tavaly a tervet meghaladó eredménnyel zárult, és egy kihasználatlan ingatlan értékesítéséből jelentős mértékű, likvid tartalékot is képeztünk. Emellett a korábbi évekhez képest nagyságrendekkel többet fordítottunk ingatlanaink karbantartására és fejlesztésre.
 2. Nagyrészt megtörtént az elfekvő készletek részének felszámolása (könyv, levelezőlap, emlékív, bélyeg.) Utóbbi, bár már tavaly áprilisra elő volt készítve, az értékesítési döntés elhúzódása miatt az idei évre csúszott át, és egyelőre csak részlegesen valósult meg, mert a bélyegkészleteink valamivel több, mint harmada a februári határidőre még nem kelt el. Ez a maradékkészlet azonban már csak néhány jól kezelhető tételt jelent, mert a korábbinál sokkal kezelhetőbb és könyv szerint reális szintre leértékelt bélyegcsomagban van, melyeket honlapunkon meghirdetve továbbra is megvételre kínálunk.
 3. A köri könyvajándékok kiosztása, a maradék selejtezése és megsemmisítése lezárult. A több tonnányi elfekvő és eladhatatlan készletből immár kezelhető mennyiségben megtartott filatéliai szakirodalom jegyzéke a honlapon megtalálható, és természetesen rendelni is lehet belőle, amivel az interneten aktív gyűjtők már megtaláltak, és e lehetőséggel időnként élnek is.
 4. A MABÉOSZ nagy múltú könyvtára közel teljes körűen tartalmazza tagjaink gyűjtői tevékenységéhez szükséges szakirodalmat. Évi rendszerességgel vásárolunk új katalógusokat, tavaly 200 eFt keretösszegben. A szakirodalom ezen felül a HUNFILA kiállítások irodalmi osztályból könyvtárunkba kerülő könyv- és folyóiratpéldányokkal is gyarapszik. A magyar nyelven megjelenő, folyóiratok és periodikák – egy kivétellel ‑ ingyenes adományként kerülnek a könyvtárba. A külföldön megjelenő három magyar filatéliai társaság angol és német nyelvű folyóiratai szintén adományként jutnak el a könyvtárba. A könyvtárba kerül az alkalomszerűen megjelenő FEPA News és a FIP „Flash” című újsága, valamint egyik tagunk adománya révén a brit királyi filatéliai Társaság „London Philatelist” című, havonta megjelenő folyóirata is.

Mint minden más könyvtárban is, az évfolyamok bekerülésében azonban időnként óhatatlanul előfordulnak kimaradások. Az elnökségi kezdeményezésre ezért áttekintettük az összes magyar vonatkozású periodika évfolyamainak hiányait, és lehetőség szerint még idén pótoljuk a szerencsére kevésnek bizonyult hiányt. A teljességnek azonban komoly jelentősége sajnos nincsen, mert a könyvtár látogatói e folyóiratokat tapasztalataink szerint ott nem olvassák, hanem a könyvtárban töltött időt csaknem kizárólag a számukra megvásárolhatatlanul drága külföldi katalógusok böngészésével töltik.

 1. PR munkakör létesítésével, és vezetőink aktív részvételével, mind a sajtóban, mind a közösségi médiában való jelenlétünkben a tavalyi év jelentős előrelépést hozott. Sorozatban adtunk interjúkat és riportokat, ezek nagy részéről a honlapon utólag is elérhetően hírt adtunk. A honlapunk látogatottsága napi 20-30 körüli, nagyobb rendezvények idején ennél jóval magasabb. Az összesített látogatószám kevesebb, mint két év alatt elérte a 27 ezret, ami tavaly már meghaladta a Mafitt 17 éve működő, és filatéliailag rendkívül gazdag tartalmú honlapjának látogatószámát is.
 2. Internetes jelenlétünk hatékonysága abban is felmérhető, hogy az előző, igaz, még nem teljes évhez képest közel megduplázódott a honlapon kitölthető online tagjelentkezések száma. Velük néhány munkanapon belül felvesszük a kapcsolatot és bélyegköreinkhez irányítjuk őket.
 3. A taglétszám fogyása az utóbbi évek rendszeres 200 fő körüli csökkenésével szemben tavaly közel megfeleződött. 2019-ben azonban valamivel több, mint 100 tagunkat sajnos így is elveszítettük. A 13 bejelentett haláleset mellett a tagság magas átlagéletkora miatt sajnos természetes, hogy idős tagjaink előbb-utóbb felhagynak a gyűjtéssel. A fiatalabb új belépők száma pedig ezt egyelőre még nem tudja kompenzálni, de most már joggal remélhető a taglétszámunk belátható időn belüli stabilizálódása.
 4. Honlapunkon folyamatos a postai újdonságok előzetes katalógusszámmal is ellátott megjelentetése. Mivel az újdonságok a magyar katalógus két megjelenése között nem rendelkeznek más azonosítóval, ez jelentősen hozzájárul webhelyünk látogatottságához, ami az internet-generáció megszólításának, és a tagunkká válásának különösen fontos eszköze.

Itt érdemes kitérni arra, hogy Bélyegvilág hasábjain nemrég vitairat jelent meg az újdonságvásárlás kereskedelmi szempontból való gazdaságtalanságáról. Erre tagjaink kézzel fogható, meggyőző válasza, hogy tavaly 48 millió forintért vásároltak a posta termékeiből. E forgalmunk után pedig tavaly 5 millió forint jutalék formájában járult hozzá a Szövetség működéséhez. A jutalékalapot mostantól az is növeli, hogy a posta tagjaink a hűségkártyával való filatéliai vásárlásait is beszámítja, amennyiben a tagjaink ezt a kártyát kiváltják és vásárlásaiknál használják, valamint tagsági számukat és hűségkártyájuk számát az ügyvezetésünknek bejelentik. Köszönjük, akik ezt már megtették és kérjük azokat, akik a közvetlenül a postánál vásárolnak, hogy csatlakozzanak ehhez a programhoz!

Az újdonsággyűjtés értelmét firtató kérdésre helytálló az a gyűjtői válasz, hogy a bélyeggyűjtés számunkra elsősorban hobbi és nem kereskedelem. A gyűjteményeink teljességéhez pedig az alapkiadásokra fordított évi 28 ezer, azaz havi alig több, mint 2 ezer forint még jóval kisnyugdíjas tagjaink teherbíró képessége alatt van. Igaz továbbá, a posta az alapkiadásokon felül jelentős értékű extrát (FDC-k, speciális változatok, szettek, személyes bélyegek tematikus szelvénnyel, stb.) is kínál a gyűjtőknek, ami együtt már nem jelentéktelen összeg. Az extrák megvételére azonban nem áll fenn semmilyen kényszer. Egy alapgyűjtemény ezek nélkül is teljes, így az extrák gyűjtése egy olyan filatéliai döntés, amit csak a jövő igazolhat. Könnyen lehet, hogy a jelen látszat ellenére is utólag majd azoknak lesz igaza, akik ezeket a különlegességekre is kiterjedő, tartalmasabb és forgalomképesebb gyűjteményükhöz tartozónak tekintik, és ezt is megengedhetik maguknak.

 1. A postától és a kormányzattól jelentős hirdetési bevételünk van a honlap és a Bélyegvilág önfenntartó, sőt kifejezetten nyereséges működéséhez.
 2. A postával való, kétévente felülvizsgált megállapodásokkal szabályozott együttműködés keretében 500 eFt pályázati pénzt fordíthattunk az ifjúsági filatéliára, amihez a MABÉOSZ költségvetéséből ugyanennyit tettünk hozzá. Ezen, a korábbi évekhez képest többszörösére nőtt összeg teszik lehetővé filatélia az ifjúság körében történő, sok munkával járó, folyamatos népszerűsítését. Ennek keretében az Ifjúságért Szakosztály áldozatos munkájával havi két alkalommal köri foglalkozásokat tartunk gyerekek számára egy kifejezetten erre a célra kialakított és fenntartott termünkben, továbbá meghívásra iskolákban, a Székházban és kiállítások alkalmával zajló rendezvényeinken a Szakosztály aktivistáinak támogatásával ifjúsági napokat szervezünk (Farsang, Filamikulás, Bélyegnap).
 3. Tavaly októberben tartottuk meg a HUNFILA kiállítást. Két párhuzamos kiállítással és a versenyen kívüli osztályokkal együtt, e 744 keretoldallal a szokásosnak közel duplájára növelt kiállításon kerekítve 500 keretoldalon 107 gyűjtemény szerepelt nemzeti I. rangú versenyosztályban, melyek túlnyomó részét azonban a külföldi kiállítói részvételnek köszönhetjük. A sok egykeretes miatt terjedelemre ebből ugyanis sajnos csak negyede, mindössze 117 keretoldalt tett ki a 37 hazai gyűjtemény, ami a jelenlegi kiállítási szabályzatunk szerint a külföldi anyagok nélkül csak egy II. rangú kiállításnak lett volna elegendő.

Itt célszerű megállapítani, hogy ilyen léptékű multilaterális kiállítást több millió forintos szponzorálás nélkül a fővárosban nem tudunk gazdaságosan megrendezni. Ez igazolta az Elnökség azon még tavaly nyáron kialakult álláspontjának helyességét, hogy a jövőben csak a Bélyegnapot szervezzük meg minden évben. A nemzetközi kiállításokon való részvételhez kvalifikációt igénylő új hazai gyűjtemények alacsony száma miatt országos I. rangú kiállítás megrendezése viszont csak ennél ritkábban indokolt.

 1. Minden kiállítási űrlapon szabályosan bejelentett kérésnek eleget téve, a MABÉOSZ tavaly 12 alsóbb szintű, többnyire helyi kiállítás megrendezését támogatta, igény esetén alkalmi bélyegzőt használó kihelyezett posta biztososításával is. (150 éves a díjjegyes levelezőlap, Ablak a világra, Dél-Pesti Bélyegfesztivál, Rákóczi emlékkiállítás Debrecen, 25 éves a MOSFIT, Kecskeméti bélyegbemutató, Pápán egy tematikus gyűjtemény bemutatója, és egy emlékív kiállítás, 100 éves a pécsi bélyegkör, továbbá a rákospalotai, a siófok és a székesfehérvári kör kiállításai.)

E rendezvényeket rendszerint saját oldal létrehozásával is segítettük a honlapunkon, ahol a szervezők a kiállítást előkészítő közleményeiket tehették közzé. Ezzel az új lehetőséggel azonban tapasztalat híján sajnos még csak néhány esetben éltek. A központi szervezetek részéről való támogatással egyedül csak a novemberi díjjegyes kiállítási szervezői voltak elégedetlenek, figyelmen kívül hagyva, hogy problémáik nagyrészt az előkészítés szervezetlenségéből és az egyeztetésekhez nélkülözhetetlen kommunikáció hiányából adódtak.

 1. Nemzetközi kapcsolatainkban pozícióink jelentősen javultak. Nemzeti delegáltunk van a FIP minden jelentősebb bizottságában, egy tagunk pedig az FIP Illetékbizottság vezetésében Európa képviselője. Több tagunk is aktív tagja a nagy múltú és nemzetközi hírű brit  királyi filatéliai társaságnak (RSPL). A FEPA és a FIP tisztújítása során e szervezetek vezetőivel közvetlen, jó személyes kapcsolatokat ápolunk. Ennek köszönhetően a tavalyi HUNFILA veszteségét a FIP 1,5 millió forintos támogatása jelentősen, közel felére csökkentette.
 2. Kiállítóink gyűjteményei tavaly 8 nemzetközi kiállításon szerepelve jelentős sikereket értek el. (Atlantic-Alpok-Adria, Alpok-Adria – Kamnik, China 2019 Wuhan, EXTP Verona, EFIRO, Essen World of Revenues, DevetoOkno Krajn 2019, Sindelfingen.) Ez fontos hozzájárulásuk a magyar filatélia ismertségéhez és gyűjteményeink értékén való megbecsüléséhez, ami valamennyi magyar gyűjtő elemi érdeke. A MABÉOSZ ehhez a nemzetközi szervezetekben való, tavalyi közel 800 eft tagsági díj megfizetésével, valamint magasan képezett és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező, elismert komisszereink és zsüroraink személyes anyagi áldozatvállalásával, társadalmi munkájával, valamint rendszeres tanfolyami képzések és előadások szervezésével járult hozzá.
 3. Megtörtént az ügyviteli apparátus évek óta tervezett IV. emeletre való összevonása, és az V. emelet kiürítése, ahol eddig két irodát már ki is adtunk.
 4. Tanfolyamok céljára való bérbeadással javult szabad teremkapacitásaink hétvégi kihasználtsága. Ez nehezíti ugyan a székház hétvégi rendezvényeinek időpont-egyeztetését, ami azonban az ehhez szükséges rugalmassággal eddig még mindig megoldható volt.
 5. A honlapunkon is folyamatosan hirdetett kiadó irodáinkra ingatlanközvetítőkkel létesített kapcsolataink (mind Győrben, mind Budapesten) sajnos gyakorlatilag eredménytelenek. Tavalyi négy új bérlőnket saját kapcsolatrendszerünknek köszönhetjük. Jelenleg Győrben egy félmilliós költséggel szépen felújított modern irodánk, Budapesten pedig három további helységünk vár bérlőre. Ezek kiadhatósága jelentős, folyamatos bevétel lehetőségét kínáló anyagi tartalékunk.
 6. Évközben hónapokig tartó munkaerő problémák léptek fel a tavaly létesített új PR munkakör és pénztár pozíciók betöltésében. Utóbbi megoldása csak az év végére, a csütörtöki pénztári nyitva tartás szerdára való áthelyezésével vált lehetővé.
 7. Megvalósultak az Elnökség által jóváhagyott tovább nem halasztható legfontosabb ingatlan karbantartások (pl. liftérzékelők cseréje, irodahelyiségek felújítása, klímák telepítése, és a beléptető-rendszer fejlesztése). Az székház belső tereinek minőségéhez jelentősen hozzájárulnak a filmforgatások alkalmával történő, esetenként jelentős értékű állagjavítások (pl. új burkolatok, válaszfalak, falfestések, a kiállító terem súlyosan elpiszkolódott reluxáinak letisztítása).
 8. A fűtési költségünk ismét jelentősen csökkent, ami nem csak az enyhe télnek tudható be. A megoldás a folyosói ajtók- és egyes irodai ablakok szigetelése, radiátorok szelepcserékkel való szabályozhatóvá tétele volt, és egyelőre kézi vezérléssel, az időjáráshoz is jobban tudunk már alkalmazkodni.
 9. Az I. emeleti kiállító terem előtere a lépcső felőli válaszfal és ajtó beépítésével lényegesen temperáltabbá vált. Szélvédetté tettük az Aulát. A könyvtár is érezhetően jobban fűtött, mint eddig, mert az ablakok leszigetelése mellett a terem elején kiszabadítottunk egy eddig elzárt radiátort. A legkritikusabb helyeken hővisszaverő fóliákkal növeltük a radiátorok fűtési teljesítményét.
 10. A VII emeleten is normalizálódott a korábbi, krónikusan kritikus a fűtési helyzet. Itt több lépésben kellett fűtési problémákat felszámolni (hőszigetelt ablakcserével, elektromos rásegítő fűtési megállapodással, a radiátorok szabályozhatóvá tételével és végül a légtelenítés megoldásával.)
 11. Informatika: korszerűsítettük a kiöregedett eszközöket. A megújult eszközparknak köszönhetően tavaly ősztől a könyvtár kivételével már mindenütt máshol egységes Win10 platformot használunk. Ez lényegesen javította a gépek közti az operációs rendszerek sokfélesége miatti, eddig problémás kommunikációt. 2019-ben kaptunk ajándékba egy notebookot a GAMAX-tól, amelynek hordozhatósága szintén nagy, esetenként nélkülözhetetlen segítség. Használaton kívülre helyeztünk, illetve lecseréltünk több elöregedett, bizonytalan számítógépet és az elhasználódás folytán működésképtelenné vált titkársági nyomtatót.
 12. A központi tagnyilvántartás minősége sokat javult. A nevek, címek, és elérhetőségek folyamatos pontosításra a körökkel folyamatosan zajlik. A tagdíjbefizetések és a tagnyilvántartás automatikus összekapcsolása azonban egyelőre még nem sikerült megoldani. Jelenleg 2% alatti eltérés folyamatosan fennáll a befizetések alapján körönként vezetett számvitel, és a létszámjelentések alapján névre lebontva vezetett tagnyilvántartás összesítetései között. Ennek magyarázata, hogy ez nem egy azonnali idejű online rendszer, melyben a pénzügyi és névjegyzék adatok áramlása időben és térben is elválik egymástól, és egy adott időpontban ezért csak nehezen, kézzel egyeztethetők.
 13. Megvalósult az adatbiztonság, fontosabb adatainkról heti gyakoriságú mentések készülnek. (A honlap és a levelezőrendszer biztonsági másolatairól már kezdettől fogva külső szolgáltató gondoskodik.)
 14. A MABÉOSZ hatékony működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges nagy tapasztalattal és elkötelezettséggel dolgozó, 6 főre csökkent alkalmazotti létszám megtartásában jelentős előre lépés, hogy az immár második alkalommal nyílt módunk év végi jutalom kifizetésére és év eleji béremelésre.

 

2020.03.12

 

Készítette: Szücs Károly

MABÉOSZ ügyvezető igazgató