CAPE TOWN 2022

Dátum: 
2022-11-08 00:00:00 - 2022-11-12 00:00:00

                  

Eredeti információk a kiállítás honlapján: https://capetown2022.org/

Felhívás kiállítóknak
a Cape Town 2022 (IPEX2022) FIP Specializált Világkiállításon való részvételre

Dél-Afrika fővárosában, Fokváros nemzetközi konferencia központjában FIP által támogatott nemzetközi bélyegkiállítást rendeznek 2022. november 8‑12. között. A magyar kiállítók részvételét Szövetségünk ‑ a komisszeri szabályzat szerint a kiállítók által részben támogatott – saját költségen kiutazó és a gyűjtemények szállításáért felelősséget vállaló nemzeti komisszer kijelölésével támogatja. A szervezők megnyitották a Bajnokok osztályát, a kiállítók jelentkezések eredeti leadási határidejét pedig meghosszabbították!

Aláírt nevezési lapok június 28-ig juttathatók el a magyar komisszerhez.    

A kiállításon az alábbi FIP versenyosztályokban mutathatják be gyűjteményeik:

 1. Bajnokok
 2. Hagyományos (TR)
 3. Postatörténet (PH)
 4. Légiposta (AE)
 5. Illetékjegyek (REV)
 6. Postai díjjegyesek (PS)
 7. Tematikus (TH)

A kiállítás szabályzatában meghirdetett, a FIP által nem jegyzett saját versenyosztályok továbbá:

 1. Nyitott osztály (OPEN)
 2. Egykeretes gyűjtemények (1FR)
 3. Képes-levelezőlap gyűjtemények (PPC)
 4. Modern filatélia (MOF) (20 évnél nem régebbi anyagok)

A kiállítás irodalmi FIP versenyosztályában (LIT) az alábbi tartalmak nevezhetők:

10A        2017. január 1 után nyomtatásban megjelent könyvek és tanulmányok
10B        2020. január 10-után nyomtatásban megjelent folyóiratok és egyéb periodikák
10C        2019. január 1 után megjelent katalógusok
10D        digitális szakirodalom: könyvek, weboldalak és szoftverek

A versenygyűjtemények terjedelme 5 vagy 8 négysoros keret lehet. Egy sorban négy, a transzparens védőtasak méretével együtt maximum 31 cm magas és 24,5 cm széles lap helyezhető el.

Részvételi díjak:           65 USD/keret; 30 USD/irodalmi mű; 80 USD/egykeretes gyűjtemény

(Az új) jelentkezési határidő: 2022. május 15.
A jelentkezések elfogadásáról a nemzeti komisszer június 30-ig kap értesítést.

Hogy megadott adatok automatikusan és hibátlanul kerüljenek be a szervezők adatbázisába kérik, hogy a jelentkezési lapokat elsősorban online, lehetőleg Chrome böngészővel töltsük ki itt: https://capetown2022.org/exhibition-application-form. Az adatokkal kitöltött űrlapot ki is kell nyomtatni és aláírva eljuttatni a nemzeti komisszerhez. A kitöltött űrlap Chrome-ból PDF formában a saját gépre is elmenthető. Az irodalmi anyagok jelentkezésére szolgáló űrlap: https://capetown2022.org/wp-content/uploads/2021/11/Cape-Town-2022-Literature-Entry_ML.pdf

Akinek ez gondot okoz, a jelentkezési űrlapok pdf formában e weboldal alján a csatolmányok közt szintén megtalálhatók.

A nemzeti komisszerhez küldött jelentkezési laphoz csatolni kell a gyűjtemény bevezető lapját. Egy-két oldalnyi rövid összefoglaló ismertető (synopsis) csatolása ajánlott. Az irodalmi művek jelentkezési lapjához külön csatolni kell egy információs lapot is. A jelentkezéskor leadott anyagokon a komisszeren keresztül lehet változtatást kérni úgy, hogy az szeptember 15-ig eljuthasson a rendezőkhöz.Kérem nemzeti szinten legalább 75 pontot már elért kiállítóinkat, hogy részvételi szándékukat a jelentkezési határidőig jelezzék számomra. A géppel, vagy nyomtatott nagybetűkkel kitöltött jelentkezési lapokat a szabályzat szerinti szükséges és választható mellékletekkel e-mailben közvetlenül az alábbi saját e-mail címemre, vagy postai úton a MABÉOSZ titkárságának címezve (1387 Bp. Pf 4.) várom.

Kérem kiállítóinkat, hogy  szeptember 30-ig töltsék ki és juttassák el hozzám eredetiben a szervezők alább csatolt leltárjegyzékét (INVENTORY FORM) amelyen a vámeljáráshoz adják meg a gyűjtemény összértékét is a jobb felső sarokban! A gyűjtemények biztosítása a kiállító feladata, amelyhez a szokásos segítséget a MABÉOSZ meg tudja adni, amennyiben erre vonatkozó igényét a kiállító a kiállítás előtt legalább egy hónappal jelzi a titkárságnak, pl. a titkárság@mabeosz.hu e-mail címen.

Szücs Károly
az IPEX 2022 nemzeti megbízottja

karszu@gmail.com
+36 30 425-4023