2024. évi Küldöttgyűlés

A MABÉOSZ elnökségének döntése értelmében a 2024-es év első Küldöttgyűlése 2024. május 25-én, szombaton 10:00 órakor kerül megrendezésre a Székház III. emelet 302-es termében.

 

Minden küldöttet kérünk, hogy lehetőségeikhez mérten legyenek szívesek megjelenni.

 

MEGHÍVÓ

A MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK

KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE,

melyet 2024. május 25-án, szombaton 10 órakor tartunk

a Magyar Bélyeggyűjtők Házában

(Budapest, VI. Vörösmarty u. 65. III. em. 302. terem)

 

 

 

Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

 

1./   Az elnökség beszámolója a 2023-ben végzett munkáról

2./   A 2023. évi mérlegbeszámoló megtárgyalása

3./   A Felügyelőbizottság jelentése

4./   Vita, szavazás, az előző 3 napirendről

5./    Beszámoló a MABÉOSZ Kft. működéséről

6./    Javaslat a 2025 évi MABÉOSZ tagdíj mértékére

7./    Javaslat a 2025. évi költségvetésre

8./   Vita, szavazás az előző 2 napirendről

9./    Javaslat Tiszteleti tagság elfogadására

10./   Egyebek.

 

Határozatképtelenség esetére a megismételt küldöttgyűlést 2024. május 25-én 10:30-ra összehívom. A megismételt küldöttgyűlés változatlan napirendi pontokkal, a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Budapest, 2024. április 25.

 

 

Polgár László  s.k.

      elnök

MABÉOSZ

 

 

 

Dátum: 
2024-05-25 10:00 - 13:00
Helyszín: 
MABÉOSZ Székház, III. emelet 302. terem